Düşünce Yazıları

Olay yazıları işledikleri konu itibarıyla birbirinden rahatlıkla ayrılabilir; ancak düşünce yazılarının bir kısmı işlediği konular itibarıyla birbirlerine çok yakındır. Aşağıdaki açıklamam sanırım bu türleri daha kolay ayırmayı sağlayacaktır.

MAKALE
Makale, herhangi bir konuda bir görüşü savunmak, bir konuda bilgi vermek veya bir görüşü ispatlamak için yazılan bilimsel yazılardır. Yazar makalesinde iler sürdüğü iddiaları ispatlamak zorundadır. Gerektikçe bilimsel verilerden yararlanır.
Makaleler bilim, sanat, ekonomi ... konularında bizi bilgi sahibi yapar.
Özellikleri:

 • Konusu güncel olmayabilir.
 • Gazete ve dergilerde yayımlanır.
 • Bazı makaleler uzmanlık gerektirdiğinden herkesin anlaması mümkün olmayabilir. (Tıbbî makaleler, ekonomik makaleler ... gibi.


FIKRA
Yazarın güncel herhangi bir konuda görüşlerini samimi bir üslûpla anlattığı yazıdır. Fıkralar gazete ve dergi yazılarıdır. Bütün gazetelerde fıkra yazarları vardır. Yazarlar güncel olayları bu köşelerinde kendi görüşleri doğrultusunda değerlendirir. Bu köşe yazıları mutlaka doğrudur diye bir iddiamız olamaz. Çünkü yazar, yazısında ilgili gazetenin görüşü doğrultusunda da yazısını yazabilir. Ya da benimsediği görüşler doğrultusunda yazısını yazabilir. Oysa farklı bir gazetedeki bir başka yazar aynı konuyu farklı açılardan ele alabilir ve iki yazı birbiriyle tezat teşkil edebilir.
Fıkra yazarları bize güncel konularda bilgi verirler. Yaşanan önemli olayların ayrıntılarını fıkralar sayesinde öğreniriz.
Özellikleri:

 • Güncel yazılardır.
 • Dili sade ve açıktır.
 • Doğruluğu tartışılabilir.
 • Gazete ve dergi yazılarıdır.


DENEME
Yazarın herhangi bir konuda görüş ve fikirlerini ispatlamaya gerek kalmadan yazdığı yazadır. Kullanılan dil açık ve anlaşılırdır. Deneme yazıları güncel konuları işlemez. Denemeler, bizim konuları daha geniş açıdan düşünmemizi sağlar ve ufkumuzu genişletir.
Özellikleri:

 • Dili açık ve sadedir.
 • İleri sürüler iddialar ispatlanmaz.
 • Konusu güncel değildir.


SOHBET (SÖYLEŞİ)
Yazarın, herhangi bir konuda kişisel görüşlerini okuyucuyla konuşuyormuş gibi bir his vererek yazdığı yazılardır. Kullanılan dil açık ve anlaşılırdır. Yazar yazısındaki cümlelerdeki bazı yüklemleri 2. çoğul şahsa göre çeker. “.................. bilirsiniz. ..........gitmişizdir.” gibi ifadeler sohbette yer alır.
Sohbet yazılarında yazar, yaşanan olaylardan, özlü sözlerden, nüktelerden örnekler sunar.
Özellikleri:


 • Dili açık ve sadedir.
 • Okuyucuyla konuşuyormuş havası vardır.
 • Konusu güncel olmayabilir.

--------------------------------------------
yazan yönetici