Çanakkale Savaşı’nın Türk ve Dünya Tarihi Açısından Önemi-

Çanakkale Zaferi (18 Mart 1915) Çanakkale, Birinci Dünya Savaşı içinde İtilaf Devletleri ile Osmanlı Devletinin savaştığı cephelerden bir tanesiydi. Ama bundan öte tarihi bir dönüm noktası, dünya tarihini etkileyen önemli gelişmelerden biridir. Şartlara nazaran alınan olumlu netice, bir savunma savaşının çapını çok aşan, sadece savunulan bölge ve ülke itibariyle değil, dünya dengelerini sarsan, değiştiren bir çerçeveye ulaşmıştı. Etkileri tek bir alanda değil, siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik olmak üzere pek çok alanda görülmüştür. >>> Devamı